Tag Archives: làm thêm

Trả lời câu hỏi của bạn về Edge Hill (chi phí sinh hoạt, học bổng)

Gần đây mình được kết nối với một bạn cũng quan tâm tới khóa học MA TESOL. (thông qua đại diện của trường Edge Hill ở Vietnam và Hongkong, Mr. Brad Hodge). Bạn gửi mình những câu hỏi rất hay mà mình nghĩ nhiều bạn cũng cùng thắc mắc, nên mình dẫn câu trả lời …